Anak Bali, Me Gending Bali Metata Krama Sekadi Nak Bali, Om Swastiastu,

Bazar” saking Anak Agung Raka Sidan

| | |

Nuju malam minggu tiang rame-rame
Luas ngajak seke trune wirih maan undangan basar terakhir
Uling sekee trune ane di dajan desane
Diapain modale abedik saru yen be ajak liu
Nyen nawang ditu nyen bise ketemu seke truni ne jegeg gati
Negak di mejane no19 tiang kesape baan kenyem manis
Kenyem manisne sahe ngejohang lima mejabatan tangan
Nyambatang adan iluhe
Saking napi petakonne manis pesan kemikan
Kasunarin rem-rem lampune nerangin
Tiang nampek saking delodne
Kudang kerat sube telah minumane
Uyun tusing kerase kadong mekilit ortane
Reff
Basar dajan desan tiang nyumunin
Cerita trenan tiange basar dajan desan tiange
Basar dajan dajan desan tiane
Sing medaye ditu lakar ketemunin trenan beli tresnan adine
Sing medaye kesambung di bassare….

0 komentar:

Posting Komentar