Anak Bali, Me Gending Bali Metata Krama Sekadi Nak Bali, Om Swastiastu,

Ngajum sekah” Anak Agung Raka Sidan

| | |

Sedurung nyane tiang nunas geng rene sinampure
Mantuk ring ide dane titiang iriki sareng sami
Boye nyen titiang nyatuang jelek pedidi
Mangkin sinampurang- sinampurang dewek titiang
Dumun titiang beler punyah di jalan nyelepeteg
Sing ade ngerunguang utah-utah
Memiut ngelue kekafe ngintip kurenan timpal  gegaen titiang pidan
Nanging mangkin titiang inget ken pedewekan ulian
Reff
Tunangan tiang ne jani ne ngeranayang tiang buke kene
Sing emed-emed maang munyi sing suud ngaliang titi
Titi ne melah pang sing ulung ke kawah
Tunangan tiang ne jani sing jegeg nanging mebudi
Tunangan tiang ne jani mule sanget ngetisin hati
Ampurang malih pisan sire malih ne ngajum sekah nyane pedidi

0 komentar:

Posting Komentar