Anak Bali, Me Gending Bali Metata Krama Sekadi Nak Bali, Om Swastiastu,

Pesan amah cicing” saking Anak Agung Raka Sidan

| | |

Ulian jengah ane ngeranayang
Krane hidupe ne kuangan tiang luas keluar negri
Ngalih gae ngutang pianak kurenan
Sing mulih tiban-tibanan ngoyong rage pade mejohan
Sinah ibuk sing karuan
Gelis satue apang enggalan enem tiban sube mejalan
Tiang jani maan selah lakar mulih
Liang tusing karuan lakar tepuk pianak kurenan
Uling pidan ngubatin kangen tuah metelpun-telpunan
Mekesiab ken unduke ane tepukin jani jumah
Pianak dogen ngejengit nanging kurenan tiange….
Reff
Sube melaib ngalahin tiang pelaibang cicing
Be pesane amah cicing
Percume tiang ngirimin ngebulan jeg anggone
Medemen- demenan ngajak muani elenan

0 komentar:

Posting Komentar